nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Veda a technika v zrkadle dejín

Titul z našej produkcie:

Veda a technika v zrkadle dejin"Veda a technika v zrkadle dejín. Osobnosti východn ého Slovenska."

Slovník prináša údaje o Slovákoch narodených na vých. Slovensku bez ohľadu na to, či pôsobili doma, alebo v zahraničí a o osobn ostiach, ktorých činnosť sa spája s východným Slovenskom, či už ide o Slovákov, alebo príslušníkov iných národností a štátností , pričom sa zvýrazňuje prínos pre dané územie.

Publikácia je vypredaná.