sobota, 23.03.2019 Dnes: Adrián Zajtra: Gabriel

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Veda a technika v zrkadle dejín

Titul z našej produkcie:

Veda a technika v zrkadle dejin"Veda a technika v zrkadle dejín. Osobnosti východn ého Slovenska."

Slovník prináša údaje o Slovákoch narodených na vých. Slovensku bez ohľadu na to, či pôsobili doma, alebo v zahraničí a o osobn ostiach, ktorých činnosť sa spája s východným Slovenskom, či už ide o Slovákov, alebo príslušníkov iných národností a štátností , pričom sa zvýrazňuje prínos pre dané územie.

Publikácia je vypredaná.