sobota, 08.05.2021 Dnes: Ingrida, *Deň víťazstva nad fašizmom Zajtra: Roland

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Trnavské tlače do roku 1900

Titul z našej produkcie:

"Stahovcová Angela: TRNAVSKÉ TLAČE DO ROKU 1900."

Katalóg sprístupňuje ďalšiu skupinu slovacikálnych starých tlačí nachádzajúcich sa vo fondoch ŠVK Košice. Nájdeme v ňom tlače do roku 1900 z produkcie kníhtlačiarní pôsobiacich na území mesta Trnava. Po krátkom exkurze do dejín trnavskej kníhtlače nasleduje bibliograficko-popisná časť 483 základných diel a 128 duplikátov. Na lepšiu orientáciu v súpise slúži 6 registrov.

Publikáciu je možné si zakúpiť na Oddelení historických fondov a na sekretariáte.