utorok, 11.05.2021 Dnes: Blažena Zajtra: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Katalóg Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Oddelenie historických fondov ŠVK v Košiciach vydalo pre odbornú i laickú verejnosť novú publikáciu - katalóg Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, ktorú si môžu zakúpiť na uvedenom oddelení Pri Miklušovej väznici č. 1 ako aj na sekretariáte počas hodín prístupných pre verejnosť v čase Po-Pia 8:00 - 16:00.

 

Katalóg tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Zost. Andrej Szeghy. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2010. XLV, 358 s. ISBN 978-80-85328-63-9