piatok, 22.10.2021 Dnes: Sergej Zajtra: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Pravidlá využívania počítačov a internetu v ŠVK Košice

Pravidlá využívania počitačov a internetu:

 1. Internet v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach slúži na zabezpečenie prístupu k občianskym a knižničným informáciám.
 2. Internet v knižnici je bezplatne.
 3. Predpokladom využívania internetu sú základné znalosti práce s počítačom a platný čitateľský preukaz ŠVK v Košiciach.
 4. Návštevníci si môžu vyhľadané informácie vytlačiť, uložiť na svoj USB kľúč alebo odoslať e-mailom (Poplatky za tlačené výstupy sú súčasťou cenníka Knižničného a výpožičného poriadku ŠVK v Košiciach ).
 5. Návštevníci sú povinní dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku ŠVK v Košiciach, pokyny pracovníkov knižnice a podriadiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochranu majetku knižnice. Akékoľvek porušenie vyššie uvedených bodov sa považuje za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku ŠVK v Košiciach.
 6. Knižnica si vymedzuje právo časového obmedzenia prístupu používateľov na internet. Časový prístup pre používateľa je maximálne 45 min. Ak nečakajú ďalší záujemcovia, môže sa táto doba predĺžiť.

Nie je povolené:

 1. Prezeranie webových stránok, ktoré propagujú najmä násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus, ...
 2. Sťahovanie filmov, hudby alebo iného obsahu, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv.
 3. Využívať internet na hry.
 4. Zavádzať operačný systém počítača z medií, ktoré nie sú schválené pracovníkmi OIKT ŠVK v Košiciach. Tento bod sa vzťahuje len na počítače, ktoré sú majektom ŠVK v Košiciach.
 5. Vstup osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
 6. Hlučné správanie sa a vyrušovanie ostatných návštevníkov.
 7. Vykonávať aktivity, ktoré sú v rozpore s právom SR, a to najmä na aktivity:
 • porušujúce ľudské práva a obťažujúce kohokoľvek,
 • na vytváranie a prenos nelegálnych materiálov,
 • na prenos nevyžiadaných komerčných a reklamných materiálov,
 • na úmyselný neautorizovaný prístup do zariadení a k službám dostupným cez Internet,
 • ktoré narúšajú súkromie iných používateľov, kazia alebo ničia dáta iných používateľov, vedú k zahlteniu siete, preťažovaniu serverov a nedostupnosti služieb.

Knižnica nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré používaním internetu spôsobí užívateľ sebe alebo ostatným občanom.

Košice 2.1.2010

JUDr. Ján Gašpar
riaditeľ