Preskočiť na obsah
verejná súťaž

Architektonická súťaž návrhov na obnovu budovy ŠVK na Hlavnej 10

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na komplexnú obnovu Forgáčovho paláca - sídelnej budovy knižnice na Hlavnej 10 v Košiciach. Komplexná rekonštrukcia 180 rokov starej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach je nevyhnutná z viacerých dôvodov.

Ako vyplýva zo zadania súťažných podmienok, "nie je to len narušený až havarijný stav statiky objektu, absencia bezbariérového prístupu do verejných priestorov knižnice na poschodí, nehospodárny systém osvetlenia a vykurovania, nedostatok študijných miest i úložnej kapacity na knižničný fond. Ten najdôležitejší dôvod je v tom, že knižnica už nie je len o výpožičke a skladoch kníh. Aj keď je budova historickou pamiatkou, ktorá môže limitovať a obmedzovať nápady architektov, chceme sa pokúsiť o jej prispôsobenie sa novým požiadavkám a službám a vytvoriť z nej príjemné miesto, kde sa dá aj stretávať, posedieť, porozprávať sa, vybaviť si e-maily a vypiť si kávu".

Predpokladaný termín vyhodnotenia súťažných návrhov je koniec júla 2022.