streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Kolorit slovenského ornamentu

Uskutoční sa 2.ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v maľovaní ornamentov "Kolorit slovenského ornamentu", ktorého organizátormi sú Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Miestny odbor a Dom Matice slovenskej v Košiciach.

Propozície:   Poslaním súťaže je zachovať a rozvíjať ľudovú ornamentiku. Podnietiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné dedičstvo nášho národa. Objavovať neznáme práce Štefana Leonarda Kostelničáka a jeho školy, ktorý povýšil slovenskú ľudovú ornamentiku na významný umelecký artefakt výtvarnej kultúry. Cieľom súťaže je vytvárať nové podnety na výtvarnú tvorbu a pestovať u všetkých generácií vzťah k estetickým hodnotám. Podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii a konfrontácii výsledkov tejto tvorby na regionálnej úrovni.

 

Organizátori: Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Miestny odbor a Dom Matice slovenskej v Košiciach

 

Spoluorganizátor: Oddelenie strategického rozvoja, referát školstva športu a mládeže, Magistrátu mesta Košice

 

Sústreďovanie a preberanie výtvarných prác

termín pre MŠ a ZŠ 1.stupeň: 8.marec 2012 od 9:30 – 12:00 hod.

termín pre ZŠ 2.stupeň SŠ, VŠ,

dospelí od 18 rokov : 12. apríl 2012 od 9:30 – 12:00 hod.

 

Odberné miesto: Miestny odbor a Dom Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice

 

Vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien a vernisáž

termín: 3. máj 2012, 15:00 hod

miesto: Súkromné etnografické múzeum Humno, Cottbuská 36, Košice /sídl. KVP/

Slávnostné vyhodnotenie súťažného podujatia sa koná v rámci osláv Deň mesta Košice 2012

 

Téma nie je vymedzená, základom je ornament, autor si môže vybrať z týchto možností:

- vlastná tvorba,

- maľovaný ornament inej národnosti žijúcej na Slovensku

- maľovaný ornament z tvorby Š.L. Kostelničáka(doložiť predlohu)

 

Podmienky účasti

• do súťaže je možné prihlásiť výtvarné práce detí z MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a dospelých mesta Košice, vrátane kolektívnej tvorby

• všetky výtvarné práce musia byť na zadnej strane opatrené identifikačným štítkom s údajmi:meno, vek autora, kategória, adresa trvalého bydliska autora, príp. školy MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, ZUŠ...

• prihlášky do súťaže a potvrdenie o prevzatí prác musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené • pre účasť v súťaži je optimálny počet 1- 3 práce od jedného autora Prihlášku pripojte k výtvarným prácam určeným do súťaže Upozornenie

• do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti priemyselného designu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií

 

Súťažné kategórie

kategória A: autori MŠ

kategória B: autori ZŠ, SŠ a dospelí bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi ani absolventmi stredných a vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)

kategória C: autori CVČ, ZUŠ, SŠ, VŠ s výtvarným vzdelaním (študenti a absolventi stredných a vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentu týchto škôl v zahraničí)

 

Odborná hodnotiaca porota

Členov odbornej hodnotiacej poroty menujú organizátori súťaže. Na základe jej návrhu budú udelené tri ceny a čestné uznanie v každej kategórii. Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie ocenení, vyplývajúce z rôznej kvality a úrovne prác v jednotlivých kategóriách, alebo niektorú z cien vôbec nenavrhnúť a neudeliť. vybavuje: Klára Sádová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mob:0915 365 495 Prosíme o dodržanie oznámených termínov odovzdania výtvarných prác

 

termín pe MŠ a ZŠ 1.stupeň: 8.marec 2012 od 9:30 – 12:00 hod.

termín pre ZŠ 2.stupeň, SŠ, VŠ, dospelí od 18 rokov: 12. apríl 2012 od 9:30 – 12:00 hod.

odberné miesto: Miestny odbor a Dom Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice