sobota, 08.05.2021 Dnes: Ingrida, *Deň víťazstva nad fašizmom Zajtra: Roland

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Prezident, spisovateľ, cestovateľ – Rudolf Schuster

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vydala novú publikáciu – bibliografiu s názvom „Prezident, spisovateľ, cestovateľ – Rudolf Schuster – bibliografia za roky 2004-2018“.

a010319 01

Predkladaná práca je ďalšou životnou etapou Rudolfa Schustera (2004-2018). Rozdelená je do šiestich hlavných kapitol. Bibliografiu tvorí výber článkov, štúdií a monografií o Rudolfovi Schusterovi v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom, poľskom a ukrajinskom jazyku. Dielo zachytáva predovšetkým slovenskú a českú tlačovú produkciu, ktorá sa nachádza v knižničnom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, menej vo fondoch iných knižníc. Záznamy sú spracované z vlastnej databázy knižnice, doplnené aj o pramene z databázy kis3g.sk, zo súborného katalógu Českej republiky, z databázy svetovej digitálnej knižnice a zo súborného katalógu InfoGate.

Touto publikáciou vzdávame hold Rudolfovi Schusterovi k jeho 85. životnému jubileu. Bibliografia je k dispozícii v našom fonde a môžete si aj zakúpiť na sekretariáte, alebo na Oddelení doplňovania a spracovania fondov na Pribinovej 1. v Košiciach - cena 7,50 €.