Stredisko VTI a 25. medzinárodný veľtrh

Nové aktuálne katalógy a prospekty získané priamo na 25. medzinárodnom veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií:

a010518 01 a010518 02 a010518 03

a ďalšie si môžete požičať v Stredisku VTI na Pribinovej.ul.