štvrtok, 21.02.2019 Dnes: Eleonóra Zajtra: Etela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

"Rozviazané jazyky" v knižnici

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Goethe Institut Bratislava a Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach Vás pozývajú na prezentáciu knihy o jazykoch starej Bratislavy. Knihu "Rozviazané jazyky" predstaví autor, germanista Jozef Tancer v rozhovore s Ingrid Puchalovou dňa 23. novembra 2017 o 16.00 hod.

 Príloha "Rozviazané jazyky" v knižnici

Jozef Tancer (1975) je docentom na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa nemeckojazyčnej literatúre a kultúre v Uhorsku a výskumu viacjazyčnosti.

Frištik, firhang, fusakle či budelár – takéto a mnohé iné slová používali v medzivojnovom období obyvatelia hlavného mesta - to bolo etnicky a konfesionálne rôznorodé, viacjazyčné: nemčina sa miešala s maďarčinou, slovenčinou, ale aj chorvátčinou, jidiš a inými jazykmi. Bratislavčania - pamätníci, z ktorých viacerí už nežijú, spomínajú na život v multietnickom meste v medzivonovom období. Ich spomienky, ktoré dopĺňajú autentické historické pramene – rodinné fotografie, osobné dokumenty, denníky a pod., nájdete v prezentovanej knihe, ktorú si na podujatí môžete zakúpiť.