pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Seminár č. 1 z cyklu O zberateľstve

V Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej 1 sa v rámci cyklu O zberateľstve uskutoční dňa 27. marca 2013 o 15.00 hod. seminár č. 1 – Základy zberateľstva, spojený s besedou. Krátky príspevok Vás uvedie do problematiy pripravovaného podujatia. 

NOVÝ CYKLUS STRETNUTÍ O ZBERATEĽSTVE

1. ZBERATEĽSTVO AKO KONÍČEK

Každý človek mal, stále má alebo možno bude mať nejakého koníčka, záľubu alebo hobby. Ale vždy je to niečo, čo človek robí rád a pomerne pravidelne, dlhodobo až celoživotne, ale hlavne „pre radosť a potešenie“. Pravdepodobne najrozšírenejším koníčkom je práve zberateľstvo. Ale zamerajme sa na skutočných zberateľov.

V čom je teda podstata zberateľstva? Tá spočíva v získavaní, uchovávaní a poznávaní špecifických vecí, predmetov, ktoré človek zbiera. Kto a čo bude zbierať potom závisí od individuálneho záujmu každého človeka. Ten vyjadruje jeho vzťah ku konkrétnemu zberateľskému predmetu, ktorému pripisuje určitý význam, hodnotu, chce ho viac spoznávať a má k nemu citový vzťah. To všetko je motívom k aktivite nazývanej – zberateľstvo. V tejto súvislosti sa často vynára otázka: „Čo všetko sa zbiera?“ Odpoveď je napodiv jednoduchá: „Všetko!“ Tá vyplýva z toho, že každý je iný, má iné záujmy, vyrastal v inom prostredí, má vlastné skúsenosti a zážitky s množstvom  vecí a predmetov. A tu je často začiatok zberateľského záujmu, ktorý môže niekedy prerásť až do zberateľskej vášne. Stáva sa, že nájdeme doma napr. album so známkami, ktoré sme zbierali, prípadne tatko alebo dedko. Môže to byť obálka s peknou pečiatkou. Autíčko, s ktorým sme sa hrali. Servítka, detské karty, pohľadnica, ale aj gombíky, staré zápalkové škatuľky, hotelové účtenky a množstvo iných vecí. Ak sa tieto veci nestanú „haraburdami“ na vyhodenie, ale predmetom záujmu, sme na dobrej ceste stať sa ZBERATEĽOM. To znamená, že si kladieme otázky: Čo je na známke? Ako bola vytlačená? Prečo má túto nominálnu hodnotu, dokedy platila a na akom území? Alebo: Aké modely áut z tohto obdobia sú? Koľko je výrobcov, v čom sa modely líšia? Aký mali skutočné autá výkon, aké boli typy, kde všade sa vyrábali? Podobné otázky sa môžu zamerať na autora fotografie pohľadnice alebo tlačiareň, kde bola vytlačená. U gombíkov, z akých materiálov boli robené, kde a kým. Otázky u jednotlivých predmetov sú viac-menej podobné. Spoločné majú to, že vyjadrujú  snahu o lepšie poznanie predmetu zberateľského záujmu. Odpoveď na to, čo všetko sa môže zbierať a zbiera, môžete nájsť na stránke Klub zběratelů kuriozit.

Keď už vieme, čo znamená zbierať a byť zberateľom, človek, ktorý sa vydá na túto cesto má pred sebou ešte množstvo ďalších otázok. Týkajú sa toho, ako pracovať s katalógom známok, modelov áut, figúrok z kindervajíčka, odznakov a pod. Dobrý zberateľ sa stará o zbierku. S tým súvisí problém uchovávania zbierok tak, aby sa nepoškodili a uchovali dlho v dobrom stave. Sú tu aj otázky doplňovania zbierok, prístupu k literatúre a množstvo ďalších otázok, ktoré sa vynoria v priebehu vytvárania zbierky.

PhDr. Tichomír Kotek, Klub filatelistov 54-01 v Košiciach