Prezentácia knihy Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola

Nakladatelství Bergman Praha, Univerzita Pavla Jozefa v Košiciach – Filozofická fakulta, Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozývajú na prezentáciu knihy Márie Mičaninovej "Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola" s komentárom. Prezentácia sa bude konať pod záštitou prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 21. septembra 2010,  13. tišrej 5771 o 16. 30 hod.  v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ul. č. 1 v Košiciach.