streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu

Súťaž pre študentov vysokých škôl pod názvom "Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu". Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru (EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v Mníchove, bola pre študentov vysokých škôl všetkých zmluvných štátov EPD touto inštitúciou na rok 2013 vyhlásená súťaž „EPO Innovation Contest“.

Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu (pdf)

Registrácia do súťaže trvá od 14. januára 2013 do 15. marca 2013.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Ing. Lucia Bocková,

kancelária predsedu a medzinárodných vzťahov

Jána Švermu 45

974 04 Banská Bystrica 4