štvrtok, 21.02.2019 Dnes: Eleonóra Zajtra: Etela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Menný lístkový katalóg ŠVK

Odkaz na menný lísktový katalóg ŠVK v Košiciach

EIZ katalóg

Odkaz na EIZ Katalog

wifi_freeV ŠVK v Košiciach sme sprístupnili možnosť wifi pripojenia na internet. Využiť ho môže každý návštevník knižnice s vlastným prenosným zariadením (notebook, PDA...). Každý použivateľ wifi pripopojenia musí dodržiavať zásady práce v internete podľa knižničného poriadku a musí dodržiavať pravidlá používania internetu v ŠVK v Košiciach. Viac...

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Nevidiaci a slabozrakí

Štátna vedecká knižnica ponúka nové služby pre nevidiacich a slabozrakých v priestoroch požičovne na Hlavnej 10 (prízemie). K dispozícii je počítač s pripojením na internet, skener, slúchadlá, MP3 a tlačiareň, ktoré môžu nevidiaci a slabozrakí využívať podľa potreby.

 

Štátna vedecká knižnica Vám dáva k dispozícii:

 • zvukové knihy vo formáte MP3 (v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá umožní ich stiahnutie zo svojej webstránky), ŠVK podľa potreby poskytuje nevidiacemu aj MP3  prehrávač
 • knižničný fond a informácie vďaka špeciálnemu softvéru  JAWS & Fine Reader s pomocou hlasu
 • prístup na Internet pre nevidiacich

Štátna vedecká knižnica má vo fonde 2,5 mil. dokumentov. Doteraz nemohli nevidiaci a slabozrakí priamo využívať knižničné fondy, pretože knižnica na to nemala potrebné zariadenie a program. Tieto verejnoprospešné služby - špeciálne knižnično-informačné služby by však mali byť samozrejmou súčasťou činnosti knižnice. Preto knižnica realizovala projekt „Knižnica bez bariér. Knižničné služby pre nevidiacich a slabozrakých“, ktorý zabezpečí nevidiacim a slabozrakým  prístup k informáciám a knižničným fondom  s pomocou PC so špeciálnym programom a čítačkou, čo umožňuje zvukový výstup z čiernotlačových kníh a periodickej tlače.  Program je obohatený o prehrávač MP3, s ktorým sa  používatelia môžu napojiť na www stránku Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči (ďalej len SKN) a počúvať zvukové knihy z fondov SKN. Tiež majú možnosť vytlačiť prezeraný text na laserovej tlačiarni alebo preskenovať a poslať priamo na mail. Nové služby knižnice pre nevidiacich prispejú k uľahčeniu prístupu k vzdelávaniu, lepšej dostupnosti informácií a prístupu k poznatkom sústredeným v tlačených a elektronických dokumentoch pre nevidiacich  a slabozrakých.
Knižnica mohla realizovať tento projekt vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry KONTA ORANGE, n.f.

Výhody využívania knižnice:

 • najväčší výber dokumentov v tlačenej i elektronickej podobe
 • komfortné preberanie zvukových kníh zo SKN v Levoči cez MP3
 • rýchlosť prenosu informácií
 • možnosť zaslanie textu domov cez skener
 • umiestnenie pracoviska v bezbariérovom prostredí a integrácia nevidiacich medzi ostatných

Prínos pre nevidiacich a slabozrakých:

 • Zabezpečenie rovnakého prístupu k dokumentom a informáciám aj pre ľudí so zrakovým postihnutím.
 • Využívanie bohatých fondov knižnice.
 • Uľahčenie práce s odbornou literatúrou.
 • Uľahčenie prípravy na vzdelávanie, prácu, podnikanie a zábavu.
 • Zabezpečenie dostupnosti informácií z klasických a elektronických informačných zdrojov.

Program JAWS (Job Access With Speech - prístup s pomocou zvuku):

 • JAWS umožňuje počuť všetko, čo je na obrazovke. Nevidiaci užívateľ pomocou JAWS zvládne rovnaké úlohy pri práci na počítači, ako vidiaci užívateľ. V niektorých prípadoch použitím kombinácie klávesov definovaných pomocou JAWS je aj rýchlejšie,  slabozrakí využijú navigáciu na obrazovke.
 • Dôležitou súčasťou tejto špeciálnej počítačovej zostavy pre nevidiacich je skener. Práve ten umožní nevidiacim a slabozrakým preniesť text na obrazovku a špeciálnymi úpravami ho listovať, čítať, alebo robiť v ňom úpravy, ako napríklad: prečítať si list a odpovedať naň.
 • Zvukový program Jaws "číta" pracovnú plochu OS Windows a všetky operácie, ktoré používateľ vykonáva.

Fine Reader - Systém OCR (Optical Character Recognition - optické rozpoznávanie znakov):

 • Program umožňuje nevidiacim a ťažko slabozrakým ľuďom samostatne čítať tlačený text‚ dokumenty pre štúdium, prácu a zároveň slúži pre profesionálnu prax na automatický vstup informácií do počítača na bežných pracoviskách, kde je potrebné spracovávať veľké množstvo informácií dodávaných vo forme tlače.
 • Umožňuje automaticky previesť nasnímané tlačené dokumenty do počítača v plno editovateľnej forme.
 • Zabezpečuje, aby bol text nasnímaný skenerom ako obrázok v počítači a po analyzovaní sa uložil ako textový dokument, ktorý je možný na počítači ďalej spracovávať, čítať pomocou syntetickej reči hovoriaceho počítača a vytlačiť.

Infotrac

infotrac

Databáza DOAJ

Odkaz na databázu DOAJ

Databáza Ebsco

Odkaz na databázu Ebsco