sobota, 17.11.2018 Dnes: Klaudia, *Deň boja za slobodu a demokraciu Zajtra: Eugen

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Umenie kníhviazačov v minulosti a súčasnosti

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na výstavu UMENIE KNÍHVIAZAČOV V MINULOSTI A SÚČASNOSTI v termíne 8.12.2009 – 29.1.2010 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1. Výstava bude verejnosti prístupná v čase otváracích hodín Nemeckej knižnice GI. Výstava je pripravená z knižného fondu ŠVK v Košiciach a tvorivej dielne umeleckého knihára Františka Cimboláka.

Výstavu pripravilo oddelenie historických fondov ŠVK v Košiciach z publikácií, ktoré sa zaoberajú dejinami knižnej kultúry, spojené z ukážkami historických väzieb z vlastných fondov, ako aj z fondov iných inštitúcií. Tvorbu súčasnej umeleckej knižnej väzby obohatenej o rôzne zaujímavé objekty, ako sú rôzne kazety či kožené bonsaje, predstavuje na výstave košický umelecký knihár František Cimbolák, ktorý vo svojej dielni zhotovil Kráľovskú kroniku Slovenskej republiky, dosiaľ najväčšiu kultúrno-spoločenskú kroniku v dejinách slovenského, ba aj európskeho knihárstva a ktorý za svoje diela získal viacero ocenení.

Výstava je pohľadom na tvorbu umelcov-knihárov v priebehu dejín od staroveku, do ktorého spadajú počiatky tvaru dnešnej knihy, cez jednotlivé obdobia stredoveku, novoveku až po prelom 19. a 20. storočia, keď pri neustále sa zvyšujúcom počte kníh sa už len malému zlomku z nich dostalo náročnejšej väzby. Ani v súčasnosti sa na staré techniky, technológie a materiály nezabudlo. Svedčí o tom práca umeleckých kníhviazačov, ktorí majú možnosť konfrontovať svoje výtvory na rôznych medzinárodných výstavách a súťažiach, ale  rovnako aj činnosť pracovníkov reštaurátorskej a konzervátorskej dielne Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktorých snahou je zachovať a zachrániť čo najviac pre budúce generácie.

Svoje diela vystavujú: František Cimbolák s dcérou Mgr. Lenkou Cimbolákovou

Upútavka k výstave Umenie kníhviazačov

Upútavka k výstave Umenie kníhviazačov 1