streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Jiný papír, jiná kniha

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, České centrum v Bratislave a Český spolok v Košiciach Vás pozývajú na výstavu Jiný papír, jiná kniha 17.10.-16.11.2012 do Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK v Košiciach, Pribinova 1. Výstava je prístupná pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 16.00 hod., v stredu od 8.00 do 17.30 hod.

Charakteristika:

Jiný papír, jiná kniha je prezentácia tvorby šiestich autorov, ktorí na výstave predstavujú knihy, knihy-objekty, autorské papiere a paper-artové objekty a inštalácie.Zúčastnení autori – ktorými sú Karel Bařina, Julie Kačerovská, Michaela Mikovčáková, Tomáš Rybníček, Jan Slivka a Kateřina Valášková –pochádzajú z rôznych miest Českej a Slovenskej republiky, spája ich však štúdium v Ateliéri papier a kniha na Fakulte výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne. Hoci tento ateliér v roku 2011 zanikol, bývalí študenti pokračujú v tvorbe a prezentácii diel nadväzujúcich na pôvodný Ateliér. Jednotlivé autorské výpovede skúmajú a interpretujú papier a knihu z hľadiska funkcie, štruktúry a materiálu. Systém knihy im slúži aj na demonštráciu nevšedného konceptu. Veľká časť diel je inšpirovaná prírodou a krajinou.

Príloha