streda, 18.10.2017 Dnes: Lukáš Zajtra: Kristián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Výstavy

ŠVK - výstavy

Miniobrazotéka českých a slovenských umelcov

Štátna vedecká knižnica v Košiciach doplnila výstavu ČESKÍ UMELCI A SLOVENSKO o jeden výstavný panel kurátora Petra Závackého nazvaný „MINIOBRAZOTÉKA“ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UMELCOV. Úsmev a dobrá nálada. Ide o súbor vzácnych portrétov, ktorý vznikol v rámci už renomovaného medzinárodného projektu nazvaného „ART TRIBUTE - výtvarná pocta osobnostiam“. Pozývame Vás na výstavu z histórie kontaktov českej a slovenskej kultúry doplnenú o výnimočné karikatúrne portréty českých a slovenských umelcov. Potrvá do 16. novembra 2017.

Čítať ďalej...

Českí umelci a Slovensko

Koncom septembra, v októbri a novembri sa konajú podujatia Dní českej kultúry 2017. Jubilujúca Štátna vedecká knižnica v Košiciach sprístupňuje od 25.9.2017 v priestoroch požičovne na Hlavnej 10 výstavu Českí umelci a Slovensko. Kontakty českej a slovenskej kultúry v minulosti v dokumentoch ŠVK Košice. Spolu s Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom v Bratislave Vás srdečne pozývame na jej prehliadku od pondelka do piatku od 7:00 do 19:00. Výstava potrvá do 16. novembra 2017.

Čítať ďalej...

Knižnica včera a dnes

Jubilujúca Štátna vedecká knižnica v Košiciach sprístupnila vo svojich priestoroch na Pribinovej ul. č.1 výstavu 70 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Knižnica včera a dnes. Výstava zachytáva vznik a vývoj knižnice odrážajúci spoločenské, politické a hospodárske zmeny, ktorými prechádzalo východné Slovensko a zvlášť Košice za posledných sedemdesiat rokov. Výstavu si môžete pozrieť od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00, stredy od 8:00 do 17:30 do konca augusta. Srdečne Vás pozývame!

Čítať ďalej...

Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Ústav politických vied SAV a Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Vás srdečne pozývajú na výstavu Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920, pripravenej k 100. výročiu prvej svetovej vojny, 100. výročiu vzniku čs. légií, 100. výročiu vzniku ČSR a 100. výročiu tragického skonu M. R. Štefánika. Vernisáž sa uskutoční 1. júna 2017 o 16:30 v ŠVK v Košiciach na Hlavnej 10. Výstava bude prístupná do 27. júna od pondelka do piatku od 7:00 do 19:00.

Plagáty Echoes - 100 rokov fínskeho dizajnu a architektúry

Štátna vedecká knižnica v Košiciach pri príležitosti otvorenia honorárneho konzulátu v Košiciach otvorila výstavu Plagáty Echoes - 100 rokov fínskeho dizajnu a architektúry. Výstava je zároveň príspevkom k 100. výročiu nezávislosti Fínska. Echoes popri vyberanej a obľúbenej klasike prezentuje menej tradičné klenoty a svieže diela, čím vzniká fascinujúci dialóg a príbeh určený medzinárodnému publiku. Výstava bude prístupná verejnosti v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej č. 1 do 31. mája 2017 od 8:00 do 16:00, stredy od 8:00 do 17:30. Srdečne Vás pozývame na prehliadku výstavy.

Čítať ďalej...