streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Otvorenie prvého InfoUSA centra v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Otvorenie prvého "InfoUSA" centra v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Spoločné vyhlásenie pre tlač
22. marca 2004

Dňa 25. marca 2004 (štvrtok), o 11:15 h veľvyslanec USA v SR Ronald Weiser, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, pán Jozsef Kvarda a riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, pán Ján Gašpar slávnostne otvoria prvé InfoUSA centrum na Slovensku. Po slávnostnom prestrihnutí pásky bude nasledovať recepcia.

Na podujatie srdečne pozývame zástupcov všetkých médií.

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice.

Tento projekt je výsledkom spolupráce medzi Štátnou vedeckou knižnicou a Kultúrnym a informačným oddelením Veľvyslanectva USA v Bratislave. Poslaním centra je podporovať vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou sprístupňovaním infomácií o USA a poskytovaním priestoru pre organizovanie amerických kultúrnych programov.