sobota, 24.03.2018 Dnes: Gabriel Zajtra: Marián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Stredisko patentových informácií

Stredisko patentových informácií

  • je súčasťou Strediska VTI
  • je vybavené informačným panelom, obsahujúcim kontaktné informácie o Úrade priemyselného vlastníctva SR
  • verejnosti poskytuje základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a služieb, výrobkov a predmetov a pod. v Slovenskej republike
  • umožňuje prístup k patentovým informáciam v tlačenej, elektronickej forme na optických diskoch a na internete
  • ako člen európskej siete pod skratkou PATLIB (PATent LIBraries) získava bezplatne patentové dokumenty, vestníky, publikácie a ďalšie informačné materiály súvisiace s Európskym patentovým dohovorom

Otváracie hodiny (júl, august zmenené)

Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 17.30
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 16.00

 

Adresa:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Stredisko patentových informácií
Pribinova 1
042 30 KOŠICE