Kontrakty pre ŠVK v Košiciach na rok 2018

Oznamujem Vám, že kontrakty pre ŠVK v Košiciach na rok 2018 sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na adrese pdf súbor