utorok, 20.11.2018 Dnes: Félix Zajtra: Elvíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa ŠVK v Košiciach

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, sídlo organizácie: Hlavná 10, 042 30 Košice).

Príloha