sobota, 19.01.2019 Dnes: Drahomíra Zajtra: Dalibor

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Dejatelia východného Slovenska

V týchto dňoch ŠVK v Košiciach vydala reprezentatívne dielo, ktoré prináša biografické heslá osobností späté s východným Slovenskom, s cieľom prispieť a sprístupniť historické poznanie života a činnosti dejateľov pôsobiacich nielen na Slovensku, ale aj mimo neho a ich osobný prínos na rozvoji  kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov. Dielo je časovo neobmedzené a interdisciplinárne – zo všetkých oblastí ľudskej činnosti.

9788085328677238