sobota, 16.12.2017 Dnes: Albína Zajtra: Kornélia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Vyšehradský patentový inštitút

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) bol dňa 6. októbra 2015 vymenovaný zhromaždením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu Svetovej organizácie duševného vlastníctva za orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

Existencia VPI je významným krokom k zlepšeniu služieb pre záujemcov o medzinárodnú patentovú ochranu, keď im uľahčí prístup k systému medzinárodnej ochrany a následnému udeleniu patentu (alebo iného druhu ochrany na vynálezy a technické riešenia podľa národnej legislatívy príslušného členského štátu) vo viacerých krajinách.