sobota, 16.12.2017 Dnes: Albína Zajtra: Kornélia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov

Dňa 30. mája 2013 slávnostne odovzdal veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Dr. Axel Hartmann tohtoročným absolventom gymnázií v Košiciach, Prešove, Michalovciach a Humennom jazykové diplomy „DSD“ (Deutsches Sprachdiplom), ktoré oprávňujú k štúdiu na vysokej škole v Nemecku bez prijímacích pohovorov.

Za účasti študentov, riaditeľov gymnázií, odbornej poradkyne Centrály pre zahraničné školstvo (ZfA), pani Gudrun Telge a nemeckých lektorov, za sprievodu hudby sláčikového dueta, prebehlo v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach príjemné kultúrne podujatie a približne 50 študentov prevzalo diplomy za úspešné absolvovanie skúšky z oblastí: porozumenie čítaného a hovoreného textu, písomná a ústna komunikácia.

Veľvyslanec sa poďakoval prítomným riaditeľom škôl za ich dlhoročnú angažovanosť, ktorej cieľom je, aby nemčina mala na ich školách výnimočné postavenie. Ohodnotil výborné výsledky študentov a každému absolventovi odovzdal osobne jazykové diplomy „DSD“. Predtým však vo svojom príhovore vyzdvihol význam ovládania cudzích jazykov v spoločnej Európe a pripomenul, že na východnom Slovensku je zastúpených veľa nemeckých a rakúskych firiem. Zároveň poukázal na úzku spoluprácu s Technickou univerzitou Košice, ktorej cieľom je výučba nemčiny ako ekonomického jazyka.

Veľvyslanec sa v závere rozlúčil so všetkými účastníkmi (v tomto roku opúšťa post mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca v Slovenskej republike), poďakoval za výbornú spoluprácu a poprial všetkým „Alles Gute“.