utorok, 17.10.2017 Dnes: Hedviga Zajtra: Lukáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Akcie NK

Nemecká knižnica - akcie

Experimentovanie po nemecky

Na základe našej dlhoročnej spolupráce s Goetheho inštitútom sme dňa 2. júna 2017 spolu s pani Beátou Menzlovou (Štátny pedagogický ústav Bratislava) pripravili informačný seminár pre učiteľov na základných školách o pedagogickom prístupe CLIL (Content and Languaged Integrated Learning), ktorý je založený na efektívnej výučbe cudzieho jazyka prostredníctvom experimentov. Základom metódy je, že žiaci pracujú časť hodiny v slovenčine a časť v cudzom jazyku, keď pedagóg vysvetľuje novú slovnú zásobu.

Čítať ďalej...

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov 2017

Dňa 18. mája 2017 o 10.30 hod. sa v priestoroch Kultúrno – vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici uskutočnil už siedmy ročník slávnostného odovzdávania Nemeckých jazykových diplomov absolventom gymnázií východného Slovenska za účasti ctených hostí: veľvyslanca SRN v Bratislave, pána Joachima Bleickera, honorárneho konzula SRN v Košiciach, pána Juraja Banského, riaditeľov gymnázií a študentov.

Čítať ďalej...

Atraktívne medzinárodné parlamentné štipendium IPS v Nemeckom spolkovom sneme 1.3.-31.7.2018

Tento štipendijný pobyt, ktorý sa uskutočňuje každý rok od 1. marca do 31. júla, je určený pre vysokoškolských absolventov (vrátane bakalárov), ktorí sa zaujímajú o politiku, pracujú alebo majú záujem pracovať vo vyšších funkciách v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch alebo na vysokých školách, chcú sa vrátiť späť na Slovensko, aby sa aktívne angažovali v demokratických procesoch a v neposlednom rade veľmi dobre ovládajú nemecký jazyk (min. na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca) vo veku do 30 rokov.

Čítať ďalej...