streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 613
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ústav hydrológie SAV
IČO: 166 600
Adresa dodávateľa: Račianska 72
  Bratislava
V Košiciach dňa: 26.11.2015
Popis objednaného plnenia: Journal of hydrology and hydromechanics - predplatné 2016
Celková suma s DPH                                                         30,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF