pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 592
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Mafra Slovakia, a.s.
IČO: 31 333 524
Adresa dodávateľa: Nobelova 34
  Bratislava
V Košiciach dňa: 2.11.2015
Popis objednaného plnenia: Hospodárske noviny - predplatné 2016
Celková suma s DPH                                                        398,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF