streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3150001949
Dodávateľ  
Obchodné meno: UPJŠ v Košiciach, Rektorát a univ. Prac.
IČO: 397768
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2  041 80  Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Dátum splatnosti faktúry: 23.10.2015
podľa objednávky číslo: 581/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)484,70