utorok, 20.11.2018 Dnes: Félix Zajtra: Elvíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 581
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: UPJŠ v Košiciach, Rektorát a univerzitné prac.
IČO: 397 768
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2
  Košice
V Košiciach dňa: 5.10.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH                                                        500,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF