pondelok, 17.12.2018 Dnes: Kornélia Zajtra: Sláva, Slávka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 577
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Grada Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 648 410
Adresa dodávateľa: Moskovská 29
  Bratislava
V Košiciach dňa: 29.9.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH                                                        700,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF