štvrtok, 15.11.2018 Dnes: Leopold Zajtra: Agnesa

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3516006
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovart-G.T.G. .s.r.o.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4  P.O.Box 152  852 99  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 6.10.2015
Dátum splatnosti faktúry: 23.10.2015
podľa objednávky číslo: 574/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)4 247,00