streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 575
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Suweco CZ, s.r.o.
IČO: 25 094 769
Adresa dodávateľa: Sestupná 153/11
  Praha 6
V Košiciach dňa: 25.9.2015
Popis objednaného plnenia: Predplatné českých a zahraničných periodík na rok 2016 - podľa prílohy
Celková suma s DPH                                                     6 500,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF