streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra revízia bleskozvodu Hlavná 10, KE

Dodávateľská faktúra (číslo): 02/07/2015
Dodávateľ  
Obchodné meno: GABRIEL ELETRIC, s.r.o
IČO: 36647497
Adresa dodávateľa: Czambelova 2, 040 01 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.7.2015
Dátum splatnosti faktúry: 30.7.2015
podľa objednávky číslo: 32/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Revízia bleskozvodu  Hlavná 10, KE
Spolu k úhrade (EUR s DPH)257,85