nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3150002074
Dodávateľ  
Obchodné meno: Žilinska univerzita
IČO: 397563
Adresa dodávateľa: Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.6.2015
Dátum splatnosti faktúry: 12.7.2015
podľa objednávky číslo: 554/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovaie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)109,56