nedeľa, 16.12.2018 Dnes: Albína Zajtra: Kornélia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 556
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Artfórum Košice, s.r.o.
IČO: 46 765 484
Adresa dodávateľa: Kustrova 3
  Košice
V Košiciach dňa: 29.6.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                     1 250,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF