streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 84102885
Dodávateľ  
Obchodné meno: Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
Adresa dodávateľa: Pri Celulózke 40  010 01  Žilina
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 3.6.2015
Dátum splatnosti faktúry: 11.6.2015
podľa objednávky číslo: 548/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - periodiká
Spolu k úhrade (EUR s DPH)49,80