streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3150000079
Dodávateľ  
Obchodné meno: Trnavská univeryita v Trnave
IČO: 31825249
Adresa dodávateľa: Hornopotočná 23  918 43  Trnava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 26.5.2015
Dátum splatnosti faktúry: 8.6.2015
podľa objednávky číslo: 543/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)407,95