streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 543
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
IČO: 31 825 249
Adresa dodávateľa: Hornopotočná 23
  Trnava
V Košiciach dňa: 14.5.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                        500,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF