Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 537
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Elfa, s.r.o.
IČO: 31 648 410
Adresa dodávateľa: Park Komenského 7
  Košice
V Košiciach dňa: 29.4.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                        950,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF