streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 2015001
Dodávateľ  
Obchodné meno: Společenství Romů na Moravě
IČO: 44015178
Adresa dodávateľa: Bratislavská 65úA  602 00 Brno
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.3.2015
Dátum splatnosti faktúry: 9.4.2015
podľa objednávky číslo: 630/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)29,38