pondelok, 19.02.2018 Dnes: Vlasta Zajtra: Lívia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 528
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Grada Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 346 103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29
  Bratislava
V Košiciach dňa: 27.3.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                        360,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF