pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 150100448
Dodávateľ  
Obchodné meno: UniKnihy. sk. S.r.o.
IČO: 36683132
Adresa dodávateľa: Gajova 4  811 09  Bratislava 1
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.3.2015
Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2015
podľa objednávky číslo: 518/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Dopplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)1 155,34