Faktúra upratovacie práce Hlavná 10 za 3/2015

Dodávateľská faktúra (číslo): 032015/SVK/01
Dodávateľ  
Obchodné meno: Rajmund LEINSTEIN - REINER
IČO: 34865641
Adresa dodávateľa: 040 12 Košice - nad Jazerom, Čingovská 4
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 1.4.2015
Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 5/2014, dodatok č.1/2015
Účel faktúry: upratovacie práce Hlavná 10  za 3/2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)780,00