streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Infix PDF Editor Profesional 6 - upgrade z Infix

Objednávka (číslo): 6
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Mokry systems, s.r.o. 
IČO: 26 297 353
Adresa dodávateľa: Majdalenky 19
  Brno
V Košiciach dňa: 16.2.2015
Popis objednaného plnenia: Infix PDF Editor Profesional 6 - upgrade z Infix (ľubovoľná verzia)
Celková suma s DPH                                                             156,42 €
Objednávku podpísal: Ing. Vladimír Šiška