nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra Infix PDF Editor Profesional 6 - upgrade z Infix

Dodávateľská faktúra (číslo): 20150055
Dodávateľ  
Obchodné meno: Mokry systems, s.r.o
IČO: 26297353
Adresa dodávateľa: Majdalenky 19, 638 00 Brno Česko
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 26.2.2015
Dátum splatnosti faktúry: 5.3.2015
podľa objednávky číslo: 10/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Infix PDF Editor Profesional 6 - upgrade z Infix (ľubovoľná verzia) na 1 rok
Spolu k úhrade (EUR s DPH)156,42