piatok, 18.01.2019 Dnes: Bohdana Zajtra: Drahomíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 260547
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ing. Eva Kubišová-i-med
IČO: 37020650
Adresa dodávateľa: SNP 149/62  916 01  Stará Turá
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 16.2.2015
Dátum splatnosti faktúry: 26.1.2015
podľa objednávky číslo: 597/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)41,80