streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 37087
Dodávateľ  
Obchodné meno: Národní knihovna České republiky
IČO: 23221
Adresa dodávateľa: Sodomkova 2/1146  102 00 Praha 10
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 27.1.2015
Dátum splatnosti faktúry: 16.2.2015
podľa objednávky číslo: 620/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)16,37