streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poštové služby za obdobie december 2014

Dodávateľská faktúra (číslo): 9000805615
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská pošta,a.s.
IČO: 36631124
Adresa dodávateľa: Partizánska cesta č.9,  975 99   Banská Bystrica
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 14.1.2015
Dátum splatnosti faktúry: 23.1.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 50/1997
Účel faktúry: poštové služby za obdobie  december 2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH)257,45