utorok, 13.11.2018 Dnes: Stanislav Zajtra: Irma

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Journal of hydrology and Hydromechanics - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 614
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ústav hydrológie SAV
IČO: 166 600
Adresa dodávateľa: Račianska 72
  Bratislava
V Košiciach dňa: 24.11.2014
Popis objednaného plnenia: Journal of hydrology and Hydromechanics - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               25,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF