nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 114289
Dodávateľ  
Obchodné meno: Lilium Aurum, s.r.o.
IČO: 17642183
Adresa dodávateľa: Galantská 658/2F
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Dátum splatnosti faktúry: 27.11.2014
podľa objednávky číslo: 606/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: doplňovanie knižničného fondu - monografie
Spolu k úhrade (EUR s DPH)14,00