nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Hospodárske noviny - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 604
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ecopress, a.s.
IČO: 31 333 524
Adresa dodávateľa: Nobelova 34
  Bratislava
V Košiciach dňa: 10.11.2014
Popis objednaného plnenia: Hospodárske noviny - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                             395,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF